Skip to main content
Skip table of contents

Message Type

Message Type

Man skal registrere ”Message Type” i [DistributionModel].[tDistributionObjectAlternativeNames]. Den skal enten pege på DistributionObject (Dokument typen) eller DocumentConfig (Format/Variant/Version). Typisk med det <Namespace>#<Rodnavn> som schemaet har.

Så skal man registrere i tabellen [DistributionModel].[tIdentificationTypeQualifiers] id’en fra ovenstående record og id på den IdentificationTypesId som er oprettet.

Hvis det indgående schema både har id og qualifier skal man angive den Qualifier der bliver brugt til det id i Qualifier kolonnen. Eksempelvis hvis der står DK:CVR i et qualifier felt i det indgående schema og man har promoted det felt til Receiver/SenderIdQualifier skal der i qualifier kolonnen stå ’DK:CVR’. Typisk vil den så linke til den record i [partner].[tIdentificationTypes] med typen CVR. Hvis ikke det indgående schema har en qualifier skal der stå null i Qualifier.

 

Når det er opsat kan man afprøve om det virke ved at køre denne procedure:

SQL

SQL
DECLARE @RC int
DECLARE @iDataOwnersId int
DECLARE @iQualifier nvarchar(50)
DECLARE @iIdentificationValue nvarchar(500)
DECLARE @iDistributionObjectAlternativeName nvarchar(4000)
DECLARE @oPartnersId int
--
TODO: Set parameter values here.
SET
@iDataOwnersId = 10000
SET
@iQualifier = null
-- Eller alternativt den qualifier man bruger
SET
@iIdentificationValue = '<id fra fil som der findes en partner med>'
SET @iDistributionObjectAlternativeName = '<Namespace>#<Rodnavn>'
EXECUTE @RC = [EdiPortal].[partner].[pPartners_GetByQualifierAndIdentificationAndDistributionObjectAlternativeName] 
   @iDataOwnersId
  ,@iQualifier
  ,@iIdentificationValue
  ,@iDistributionObjectAlternativeName
  ,@oPartnersId OUTPUT
GO

Content on this page:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.