Skip to main content
Skip table of contents

Ændringer i Nemhandel på vej

Fra den 1. november 2023 træder væsentlige ændringer i Nemhandels infrastruktur i kraft. Disse ændringer berører både, hvordan danske virksomheder skal være registreret, og hvordan transporten af dokumenter vil foregå.

 

Infrastrukturændringer:

 ·         Den tidligere løsning, OIORASP, erstattes nu af en ny løsning kaldet eDelivery. Begge løsninger vil eksistere sideløbende indtil april 2024, hvorefter eDelivery bliver den eneste gyldige løsning.

·         Fra den 1. november 2023 bliver det obligatorisk, at danske virksomheder, der kan modtage dokumenter via Nemhandel, er registreret i eDelivery.

 

 Ændringer i dokumentformater:

 ·         Samtidig med ændringerne i transport og registrering arbejder Digitaliseringsstyrelsen også på at opdatere dokumentformaterne til den nye standard, OIOUBL 3.0. Den endelige udgave forventes frigivet i april 2024.

 

Hvordan påvirker det Bizbrains' kunder?

·         For hovedparten af vores kunder ændrer der sig heldigvis ikke noget. Når Nemhandel administreres af Bizbrains, vil I ikke mærke nogen forskel, da vi vil sørge for en problemfri overgang. Skulle der komme nye krav til de data, som du leverer, vil vi kontakte jer.

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.